nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Serveis

Menjador: Disposem de servei de menjador amb cuina pròpia que ofereix una dieta equilibrada, adequada a l’edat dels infants, i que atén els alumnes amb necessitats alimentàries especials i al procés d’adaptació establert pel pediatre. També inclou el berenar i l’atenció educativa per part de les educadores i mestres, on eduquen els hàbits propis del menjar.

Gabinet psicopedagògic: La seva finalitat és l’assessorament en la detecció, prevenció i diagnosi de possibles dificultats que pugui presentar un alumne o alumna tant en l’àmbit educatiu com d’aprenentatge i el seu seguiment individual, a partir de l’observació directa a l’aula, de les proves de maduresa o dels intercanvis amb la tutora, entre d’altres. Sempre que es valori com a necessari realitza entrevistes amb els pares. Fa el seguiment del procés d’adaptació.

Metge: Realitza un servei d’orientació a les educadores i mestres i, a nivell opcional, fa revisions mèdiques generals als alumnes que així ho sol·licitin.

Autocar: A partir de P-3 l’Escola ofereix un servei d’enllaç entre els diferents Centres de l’Escola.

Activitats extracurriculars: Són activitats voluntàries que completen i aprofundeixen alguns aspectes relacionats amb el Currículum escolar: anglès i expressió corporal, escola esportiva, natació i música. L’Escola ofereix una oferta extracurricular àmplia, variada i de qualitat dirigida i coordinada pel professorat del Centre.