nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Projecte 2016-2017

Al llarg d'aquest curs treballarem diferents Projectes vinculats a àmbits d'innovació, Pla d'Acció Tutorial i col·laboració amb l'Entorn.

Projecte