nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Tutories i horaris

 

Classe Tutor-Tutora Visita 1
P1-A 

Cristina González

Dimarts de 14:00h a 15:00h Dilluns de 17:15h a 18:15h
P1-B 
Meritxell García  Dimecres de 14:00h a 15:00h Divendres de 17:15h a 18:15h
P2-A 

Anna Huguet 

Divendres de 14:00 a 15:00h Dilluns de 17:15h a 18:15h
P2-B 
Sandra Martín Dijous de 14:00h a 15:00h Dimecres de 17:15h a 18:15h
P3 
   Mercè AntonAnton Divendres de 9:00h a 9:30h Dilluns de 17:00 a 18:00h
P4

Elisenda Bas

Dijous de 9:00h a 9:30h Dimecres de 17:00 a 18:00h
P5 
Cristina Pérez Dimecres de 9:00h a 9:30h Dimarts de 17:00h a 18:00h
Directora Tècnica

Anna Íñigo

Dilluns de 15:15h. a 17:15h