nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Reunions de Pares 3r Trimestre

  PETIT 

P1                   2/05             (18:30h)

El procés evolutiu dels infants.

P2                   2/05             (18:30h)

El llenguarge de les emocions, 

P-3                  6/04              (19:00h)

Les Convivències: educació de l'autonomia, 

P-4                 6/04             (19:00h)

El valor de la música en l'educació integral de l'infant. 

P-5                 6/04             (19:00h)

Tema a escollir per les famílies,