nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Reunions de Pares 1r Trimestre

  PETIT 

P1                   28/09             (18:30h)

L'adaptació a l'Escola.

P2                   28/09             (18:30h)

Treballem els hàbits. 

P-3                  7/09              (19:00h)

Incorporació a P-3. Què farem ara?

Metodologies, 

P-4                 7/09             (19:00h)

El desenvolupament psicomotriu a Infantil. 

P-5                 7/09             (19:00h)

L'aprenentatge de la lectoescriptura